Τι προσφέρουμε

Προϊόντα

Πούδρα 0 - 200

01

Κόκκος 300 - 800

02

Γκρανουλέ 1 - 1,5

03

Τρίμμα 1,5-3

04

Πούδρα 0 - 200

Συσκευασίες :

Σακί : 25 kg

Μπαλέτα : 1250 kg

Big bag : 1250 kg

**δυνατότητα μικρότερων ποσοτήτων.

Κόκκος 300 - 800

Συσκευασίες :

Σακί : 25 kg

Μπαλέτα : 1250 kg

Big bag : 1250 kg

**δυνατότητα μικρότερων ποσοτήτων.

Γκρανουλέ 1 - 1,5

Συσκευασίες :

Σακί : 25 kg

Μπαλέτα : 1250 kg

Big bag : 1250 kg

**δυνατότητα μικρότερων ποσοτήτων.

Τρίμμα 1,5-3

Συσκευασίες :

Σακί : 25 kg

Μπαλέτα : 1250 kg

Big bag : 1250 kg

**δυνατότητα μικρότερων ποσοτήτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο